Ansatte
Samspill for lek og læring
  ( 17/02/2010 )
  Innhold levert av BarnehageForum , av: Ingrid Pramling Samuelsson
  Går det an å skape en pedagogikk der lek og læring integreres?
  Last ned Word dokument Last ned word dokument
  Last ned PDF Last ned PDF (god for utskrift)

  Der pedagogen tar utgangspunkt i det lekende lærende barnet og samtidig arbeider målbevisst.

   

  I en studie av Johansson og Pramling Samuelsson (2007) beskrives et forskningsprosjekt der de arbeidet med pedagoger i barnehagen, for å skape en pedagogikk der lek og læring ble integrert. Spørsmålet de stilte var; kan pedagoger ta utgangspunkt i det lekende lærende barnet og samtidig arbeide målbevisst.

   

  Begreper som er sentrale når ulike samspill utvikles mellom barnet og deres pedagog er: Kreativitet, fantasivirkelighet, overskridelser, makt og posisjoner hos barn og voksne. Det finnes tre ulike samspillsmønster, explorative, fortellende og formbundne samspillsmønster. De to første forenkler en integrasjon mellom lek og læring, mens det tredje samspillsmønsteret viser mangler på integrering av lek og læring.

   

  Mønster av explorative samspill

  Pedagogen har en klar idé om hvilken forståelse hun vil utvikle hos barna, og arbeider bevisst med å isenesette dette. Rammene er vide og barna har muligheter til å velge, ta initiativ og både leke og lære samtidig.

   

  En av de filmsekvensene som beskrives i Jonansson og Pramling Samuelssons studie er når de arbeider med grunnleggende matematikk. Barna tilbys en helt brett med knapper i vakre farger. Pedagogen foreslår at alle skal samle på hver sin sort med knapper. De fleste gjør dette , men det finnes også muligheter for de barna om ikke forstår oppgaven og begynner å leke med knappene. Barnas handling veksler mellom lek og fantasi og undring overfor de begrepene som pedagogen presenterer, og som hun utfordrer barna med. Det finnes et gjensidig gi og ta mellom barna og pedagogen, det vil si at makten er jevnbyrdig mellom barn og voksne, selv om den voksne faktisk ve hva det er hun vil prøve å få barna til å fungere over.

   

  Mønster av fortellende samspill

  Her skaper barn og pedagoger en fortelling sammen. Utgangspunktet er en situasjon som spontant oppstår eller planlegges av pedagogen. Det kan også være initiert av pedagogen eller noen barn, men begge bidrar til den utviklingen som skjer. Det handler også om å pendle mellom virkelighet og fantasi. Også her er makten jevnbyrdig, selv om den voksne har mer kunnskap.

   

  Et eksempel fra studie er når en pedagog setter seg på gulvet og begynne å kommunisere med ett barn om ulike lekedyr som ligger der. Det av barna er under 3 år og de begynner å benevne dyrene med navn, Flere barn kommer til og de begynner å snakke om pedagogens bondegård og dyrene som finnes der (som barna kjenner godt til). Etter en stund henter barna andre dyr fra hylle og pedagogen lurer på om de ikke skal bygge hager og inngjerding til dyrene. Barna er med på dette, og henter flere klosser. Ettersom kommunikasjonen går så begynner de å fantasere om ulike dyr, samtidig som de snakker om hva disse spiser. Det blir ett Zoo der det finnes dyrepassere, farlige og snille dyr osv. Både pedagogen og barna bidrar til at det skapes en lekefortelling der virkeligheten og fantasien går hand i hand.

   

  Mønster av formbundne samspill

  I denne måten å sampille på finnes ingen integrasjon mellom lek og læring, selv om det skjer et samspill mellom barn og pedagoger. Her har læreren en idé om hva barna skal gjøre eller lære seg, det vil si at det finnes et ferdig svar eller et mål som skal oppnås. Pedagogen blir da oftest mer opptatt av sin egen planlegging og intensjojn, en å se det lekende barnet. Dette betyr at makten innehas av pedagogen som ikke klarer å overføre den til barna. I stedet gjør pedagogen sitt ytterste for å føre barna fram til en løsning på den oppgaven hun har planlagt, eller å komme fram til et ”riktig svar.”.

   

  Som en sammenfatning kan man si at pedagogens måte å forholde seg på både til barn og kunnskap er avgjørende for mulighetene til å forme en pedagogikk der lek og læring integreres.

   

  Referanse

  Johansson E., & Pramling Samuelsson, I. (2007) Att lära som att leka.” Lek och lärande i förskola och skola. Stockholm: Liber.