Ansatte
Barn
 • Mohammed

 • Niklas Kristoffer

 • Michael

 • Benjamin

 • Alan

 • Leon

 • Samuel

 • Kathinka Celin

 • Haya

 • Eliana

 • Eslin

 • Lars

 • Indine

 • Isak

 • Emily

 • Aksel Marvin

 • Magnus

 • Jarand

 • Ruth

 • Kasia

 • NB! ny dato for søknad om barnehageplass

  15/02/2018

   

   Søknadsfrist for barnehageplass er 1.mars 2018!

   

 • Hvorfor skal vi lese for barn i barnehagen?

  26/02/2018

  Barnehagen skal bidra til at barn får et positivt forhold til tekst og bilde

 • Lesing for og med alle barna i barnegruppa

  16/02/2018

   

  I forbindelse med at styrer tar etterutdanning med studiet "språklæring og språkutvikling i barnehagen" har personalgruppa siden i fjor høst jobbet med et utviklingsarbeid i barnehagen. Utgangspunktet for dette arbeidet har vært problemstillingen "Hvordan kan personalet bidra til å skape større nysgjerrighet og engasjement for bøker og leseaktiviteter hos de store guttene i barnehagen?" 

   

  Vi har jobbet med det fysiske miljøet, oppdatert og fornyet vårt utvalg av bøker og ført leseregistrering for å få en oversikt over hvorvidt barna velger/ikke velger leseaktiviteter i frileken. Vi voksne har tatt tak i resultatene fra leseregistreringen, vært mer på tilbudssia, tatt initiativ overfor enkeltbarn og prioritert lesing. Hele personalgruppa har skrevet, delt og reflektert sammen rundt praksisfortellinger fra hverdagen med temaet bok i bruk. Styrer har gjennomført en kartleggingsundersøkelse av barn og voksnes valg av bøker. Resultatet av denne finner du under dokumenter. Interessant lesning som i hvert fall ga oss noen nye tanker.

   

  Personalet har oppdatert seg faglig ved bruk av kompetanseutviklings-programmet "språkløyper" og gjennom ulike artikler utgitt av Lesesenteret og teori fra styrers pensumlitteratur.

   

  Vi ser at den innsatsen vi har lagt ned allerede etter kort tid begynner å gi resultater, ikke bare i forhold til de store guttene, men i forhold til hele barnegruppa vår. Interessen for bøker er mye større enn før og det blir mer og mer vanlig å se at flere barn sitter sammen i lesekroken, titter i og samtaler om ulike bøker

   

 • La være å øve på tall og bokstaver

  26/02/2018

  Høytlesing er kanskje den viktigste starten på leseprosessen.

 • 06/02/2018

  Det går mot lysere tider .....

   

  Plutselig var vi i februar. Det er fortsatt godt akeføre på uteområdet vårt og ungene koser seg med at været er litt mildere enn det har vært på en stund. For oss i Posthornet er det kjempeviktig å ha utetid hver eneste dag, så vi har trosset vind og kulde og vært både på turer og hatt uteaktivitet hver eneste dag i januar. 

   

  Det merkes fort på humøret hos både liten og stor, energinivå og støynivå de dagene utetiden blir for kort.

   

  I tillegg så viser nyere forskning at barn med flere timers utelek i barnehagen er mer konsentrerte, mindre hyperaktive, flinkere til å dele og å være en god venn, enn andre barn.                                                                                                    (kilde: Utdanningsnytt.no)

   

 • Risikabelt å la små barn håndtere følelser alene

  28/11/2017

  edf40wrjww2utHPContent:ShortText
  Jesper Juul har skrevet mye om timeout og andre pedagogiske eksperimenter. Trond Kristoffersen kommenterer en av hans artikler.

 • 17/08/2017

  edf40wrjww2utHPContent:FullText

   

  Da er vi kommet godt i gang med barnehageåret 2017/2018. I august er det stort fokus på å ta i mot nye barn og foreldre. Vi får 5 nye barn denne høsten - to gutter på to år, to jenter på tre år og ei jente på fem år.

  Fram mot planleggingsdagen vår 01.09. bruker både barn og voksne tiden til å bli kjent med hverandre og komme litt i gjenge etter en lang sommerferie. Vi satser på at vi er tilbake for fullt med grupper, aktiviteter og opplegg fom mandag 04.09.

   

  Vi gleder oss til et nytt år  

 • LEK først - det andre kommer etterpå!

  23/04/2017

  edf40wrjww2utHPContent:FullText

   

  Vi benyttet vår siste kurs/kompetansedag dette barnehageåret til å dra på kurs i Mosjøen med hele personalgruppen. Her fikk vi en flott dag med Terje Melaas - en morsom, engasjerende, kunnskapsrik og litt sprø foreleser som virkelig kunne by på seg selv. Mye latter og ikke minst MYE alvor - barnas lek er utrolig viktig og leken skal ha STOR plass i barnas hverdag!

   

 • Å bevege seg – er det morsomste som finnes

  19/02/2017

  edf40wrjww2utHPContent:ShortText
  Hva bør man tenke på når man skal legge til rette for bevegelsesaktiviteter med små barn?

 • Barns bidrag til kvalitet i barnehagen

  17/01/2017

  edf40wrjww2utHPContent:ShortText
  Hva er barnehagekvalitet? Det er mange tilnærminger å velge mellom dersom vi vil prøve å besvare dette spørsmålet

 • Stress smitter

  13/11/2016

  edf40wrjww2utHPContent:ShortText
  Jesper Juul skriver om stress i A-magasinet. Dette er del to av tre. Barn blir bare stresset hvis hele familien er det.

 • Episoder fra et kjøpesenter

  13/11/2016

  edf40wrjww2utHPContent:ShortText
  Et handlesenter er kanskje foreldrenes største utfordring. Les Jesper Juul sine betraktninger fra kaffestolen på et kjøpesenter.

 • Hvorfor spør jeg så mye?

  07/10/2016

  edf40wrjww2utHPContent:ShortText
  Barn spør om mye mellom himmel og ord. Skal man egentlig gi dem fasitsvar? Hvordan kan vi gi svar som virker utviklende for barnet?

 • Hun fortjente applaus - men må ta til takke med t

  22/08/2016

  edf40wrjww2utHPContent:ShortText
  Til stede eller tilgjengelig eller helst begge deler.

 • Hva bør barnet spise i barnehagen?

  22/08/2016

  edf40wrjww2utHPContent:ShortText
  Det er vanskelig å gi et enkelt svar på hva alle barn bør spise i barnehagen

 • Om aktive barn

  24/07/2016

  edf40wrjww2utHPContent:ShortText
  Gutten løp rundt med et lekesverd, mens han roper og skriker

 • Den sårbare leken

  24/07/2016

  edf40wrjww2utHPContent:ShortText
  Hvilke dilemmaer står de voksne overfor i møte med ettåringenes lek?

 • Det er ikke lek alt som gir læring

  24/06/2015

  edf40wrjww2utHPContent:ShortText
  Lek og læring brukes om hverandre som om de var to sider av samme sak. Det er de ikke. Læring er alltid til stede i leken, men leken er slett ikke alltid til stede i læringen, slik noen vil ha det til. Spørsmålet er hva vi verdsetter mest.

 • Barnehagen som danningsarena

  11/02/2013

  edf40wrjww2utHPContent:ShortText
  Begrepet danning er kommet høyt opp på den pedagogiske dagsorden etter siste endring i barnehageloven

 • Voksenpersoner med god omsorgsevne

  11/02/2013

  edf40wrjww2utHPContent:ShortText
  Hva er viktigst for å skape gode barnehager for ettåringene?

 • Samspill for lek og læring

  17/02/2010

  edf40wrjww2utHPContent:ShortText
  Går det an å skape en pedagogikk der lek og læring integreres?

 • Små barns vennskap

  17/02/2010

  edf40wrjww2utHPContent:ShortText
  Respekter og støtt alle ulike former for vennskapsrelasjoner som finnes mellom barn.

Fotoalbumet