Ansatte
Barn
 • Mohammed

 • Niklas Kristoffer

 • Michael

 • Benjamin

 • Alan

 • Leon

 • Samuel

 • Kathinka Celin

 • Haya

 • Eliana

 • Eslin

 • Lars

 • Indine

 • Isak

 • Emily

 • Aksel Marvin

 • Magnus

 • Jarand

 • Ruth

 • Kasia

 • NB! ny dato for søknad om barnehageplass

  15/02/2018

   

   Søknadsfrist for barnehageplass er 1.mars 2018!

   

 • Lesing for og med alle barna i barnegruppa

  16/02/2018

   

  I forbindelse med at styrer tar etterutdanning med studiet "språklæring og språkutvikling i barnehagen" har personalgruppa siden i fjor høst jobbet med et utviklingsarbeid i barnehagen. Utgangspunktet for dette arbeidet har vært problemstillingen "Hvordan kan personalet bidra til å skape større nysgjerrighet og engasjement for bøker og leseaktiviteter hos de store guttene i barnehagen?" 

   

  Vi har jobbet med det fysiske miljøet, oppdatert og fornyet vårt utvalg av bøker og ført leseregistrering for å få en oversikt over hvorvidt barna velger/ikke velger leseaktiviteter i frileken. Vi voksne har tatt tak i resultatene fra leseregistreringen, vært mer på tilbudssia, tatt initiativ overfor enkeltbarn og prioritert lesing. Hele personalgruppa har skrevet, delt og reflektert sammen rundt praksisfortellinger fra hverdagen med temaet bok i bruk. Styrer har gjennomført en kartleggingsundersøkelse av barn og voksnes valg av bøker. Resultatet av denne finner du under dokumenter. Interessant lesning som i hvert fall ga oss noen nye tanker.

   

  Personalet har oppdatert seg faglig ved bruk av kompetanseutviklings-programmet "språkløyper" og gjennom ulike artikler utgitt av Lesesenteret og teori fra styrers pensumlitteratur.

   

  Vi ser at den innsatsen vi har lagt ned allerede etter kort tid begynner å gi resultater, ikke bare i forhold til de store guttene, men i forhold til hele barnegruppa vår. Interessen for bøker er mye større enn før og det blir mer og mer vanlig å se at flere barn sitter sammen i lesekroken, titter i og samtaler om ulike bøker

   

 • 06/02/2018

  Det går mot lysere tider .....

   

  Plutselig var vi i februar. Det er fortsatt godt akeføre på uteområdet vårt og ungene koser seg med at været er litt mildere enn det har vært på en stund. For oss i Posthornet er det kjempeviktig å ha utetid hver eneste dag, så vi har trosset vind og kulde og vært både på turer og hatt uteaktivitet hver eneste dag i januar. 

   

  Det merkes fort på humøret hos både liten og stor, energinivå og støynivå de dagene utetiden blir for kort.

   

  I tillegg så viser nyere forskning at barn med flere timers utelek i barnehagen er mer konsentrerte, mindre hyperaktive, flinkere til å dele og å være en god venn, enn andre barn.                                                                                                    (kilde: Utdanningsnytt.no)

   

 • Risikabelt å la små barn håndtere følelser alene

  28/11/2017

  edf40wrjww2utHPContent:ShortText
  Jesper Juul har skrevet mye om timeout og andre pedagogiske eksperimenter. Trond Kristoffersen kommenterer en av hans artikler.

 • 17/08/2017

  edf40wrjww2utHPContent:FullText

   

  Da er vi kommet godt i gang med barnehageåret 2017/2018. I august er det stort fokus på å ta i mot nye barn og foreldre. Vi får 5 nye barn denne høsten - to gutter på to år, to jenter på tre år og ei jente på fem år.

  Fram mot planleggingsdagen vår 01.09. bruker både barn og voksne tiden til å bli kjent med hverandre og komme litt i gjenge etter en lang sommerferie. Vi satser på at vi er tilbake for fullt med grupper, aktiviteter og opplegg fom mandag 04.09.

   

  Vi gleder oss til et nytt år  

 • LEK først - det andre kommer etterpå!

  23/04/2017

  edf40wrjww2utHPContent:FullText

   

  Vi benyttet vår siste kurs/kompetansedag dette barnehageåret til å dra på kurs i Mosjøen med hele personalgruppen. Her fikk vi en flott dag med Terje Melaas - en morsom, engasjerende, kunnskapsrik og litt sprø foreleser som virkelig kunne by på seg selv. Mye latter og ikke minst MYE alvor - barnas lek er utrolig viktig og leken skal ha STOR plass i barnas hverdag!

   

 • FOKUS: Lek er viktig

  15/03/2017

  edf40wrjww2utHPContent:FullText

   

  Personalgruppa i barnehagen har vært på kino og sett filmen "Barndom" av Margreth Olin. Denne filmen er en dokumentar hvor Olin følger barna i en barnehage i ett helt år. Filmen handler om barn, på barnets og lekens premisser - lek, vennskap og relasjoner.

  En skikkelig "godfilm"  som ga oss utgangspunkt for refleksjoner og diskusjoner

   


 • Å bevege seg – er det morsomste som finnes

  19/02/2017

  edf40wrjww2utHPContent:ShortText
  Hva bør man tenke på når man skal legge til rette for bevegelsesaktiviteter med små barn?

 • Barns bidrag til kvalitet i barnehagen

  17/01/2017

  edf40wrjww2utHPContent:ShortText
  Hva er barnehagekvalitet? Det er mange tilnærminger å velge mellom dersom vi vil prøve å besvare dette spørsmålet

 • Å være "en god nok" forelder

  06/12/2016

  edf40wrjww2utHPContent:FullText

   

  Jeg anbefaler alle å ta en titt på nettsiden www.foreldrehverdag.no

  Her er det mange gode tips til deg som har barn. Foreldrehverdag hjelper deg å bli bedre kjent med barnet ditt og deg selv, og forholdet dere imellom. Målet med denne siden er å skape bevissthet og refleksjon hos foreldre og gi en større mestringsfølelse. Det mangler ikke på gode og råd og meninger om det å være foreldre i det offentlige rom. Mange foreldre føler seg usikre på hvordan de skal og bør reagere i ulike situasjoner

  Denne siden er inndelt i ulike temaer: følelser, forståelse, grensesetting, hverdagslivet, du og barnet ditt.

  Du får ikke fasitsvar, men kanskje noen nye tanker om hvorfor du gjør som du gjør, hvorfor barnet ditt gjør som det gjør og hvordan dere kan få til en best mulig hverdag sammen.

  Å være "en god nok" forelder er det beste du kan gjøre for barnet ditt! 

   

   

 • Flerfamiliens julefeiring

  02/12/2016

  edf40wrjww2utHPContent:ShortText
  Barnas sorg over foreldrenes brudd blir ikke mindre uansett hvor mange ganger de feirer Jul

 • Stress smitter

  13/11/2016

  edf40wrjww2utHPContent:ShortText
  Jesper Juul skriver om stress i A-magasinet. Dette er del to av tre. Barn blir bare stresset hvis hele familien er det.

 • Episoder fra et kjøpesenter

  13/11/2016

  edf40wrjww2utHPContent:ShortText
  Et handlesenter er kanskje foreldrenes største utfordring. Les Jesper Juul sine betraktninger fra kaffestolen på et kjøpesenter.

 • Hvorfor spør jeg så mye?

  07/10/2016

  edf40wrjww2utHPContent:ShortText
  Barn spør om mye mellom himmel og ord. Skal man egentlig gi dem fasitsvar? Hvordan kan vi gi svar som virker utviklende for barnet?

 • Hun fortjente applaus - men må ta til takke med t

  22/08/2016

  edf40wrjww2utHPContent:ShortText
  Til stede eller tilgjengelig eller helst begge deler.

 • Se trafikken med ditt barns øyne

  22/08/2016

  edf40wrjww2utHPContent:ShortText
  Barn har flere utviklingsmessige utfordringer i forhold til å ferdes i trafikken. Her er noen øvelser som kan bevisstgjøre oss voksne på hvordan trafikken fremstår for et barnehagebarn.

 • Hva bør barnet spise i barnehagen?

  22/08/2016

  edf40wrjww2utHPContent:ShortText
  Det er vanskelig å gi et enkelt svar på hva alle barn bør spise i barnehagen

 • Om aktive barn

  24/07/2016

  edf40wrjww2utHPContent:ShortText
  Gutten løp rundt med et lekesverd, mens han roper og skriker

 • Den sårbare leken

  24/07/2016

  edf40wrjww2utHPContent:ShortText
  Hvilke dilemmaer står de voksne overfor i møte med ettåringenes lek?

 • Det er ikke lek alt som gir læring

  24/06/2015

  edf40wrjww2utHPContent:ShortText
  Lek og læring brukes om hverandre som om de var to sider av samme sak. Det er de ikke. Læring er alltid til stede i leken, men leken er slett ikke alltid til stede i læringen, slik noen vil ha det til. Spørsmålet er hva vi verdsetter mest.

 • Barnehagen som danningsarena

  11/02/2013

  edf40wrjww2utHPContent:ShortText
  Begrepet danning er kommet høyt opp på den pedagogiske dagsorden etter siste endring i barnehageloven

 • Voksenpersoner med god omsorgsevne

  11/02/2013

  edf40wrjww2utHPContent:ShortText
  Hva er viktigst for å skape gode barnehager for ettåringene?

 • Samspill for lek og læring

  17/02/2010

  edf40wrjww2utHPContent:ShortText
  Går det an å skape en pedagogikk der lek og læring integreres?

 • Små barns vennskap

  17/02/2010

  edf40wrjww2utHPContent:ShortText
  Respekter og støtt alle ulike former for vennskapsrelasjoner som finnes mellom barn.

Fotoalbumet